Tag: آخا

افراد و بزرگان امیری
admin

عباس پاشایی (آخا)

عباس پاشایی از جمله خیرین آخایی است که کمتر سخن می‌گوید، صبور و باگذشت است و بیشتر کار انجام می‌دهد. پس از چند بار تعمیر

ادامه مطلب