چهارشنبه سوری آخازیرLast updated on
چهارشنبه سوری نوروز درآخازیر ، هم نشینی با اهالی، ترانه های محلی، خوردن آش و پریدن از آتش.

آخا و آخازیر  • نوامبر 30, 2021
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |