کباب کوبیده مرصع پلو
تهیه غذای میزبان
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس