فعالیت های روستا

فرهنگی - اجتماعی

فرهنگی-اجتماعی
یادواره شهدا
فرهنگی-اجتماعی
پیاده روی خانوادگی
فرهنگی-اجتماعی
اردوهای بسیج
فرهنگی-اجتماعی
مسابقات ورزشی

مراسمات مذهبی

مراسمات مذهبی
دعا خوانی
مراسمات مذهبی
محرم و صفر
مراسمات مذهبی
ماه رمضان